Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: TEMPES LEOPOLD 1742


Powrot do wyboru baz

          

Tempes, Leopold daty-życia ?-1742

Jezuita. Nauczyciel w kolegium jezuickim w Świdnicy. W 1711 r. przeniesiony do rezydencji cieszyńskiej. Prowadził działalność misyjną na rzecz rekatolizacji przeważnie protestanckiej ludności księstwa cieszyńskiego. Działał na terenie całego dekanatu cieszyńskiego (co najmniej od 1715 r.), później także na terenie dekanatu frysztackiego i frydeckiego (m.in. w Jabłonkowie i Istebnej). Inicjator budowy pierwszego kościoła katolickiego w Istebnej (1720). Był zaangażowany w powstanie kościołów w Pogwizdowie i Zamarskach oraz remont świątyni w Nydku. Zm. w Cieszynie, pochowany w Jabłonkowie.
źródło Kiereś Małgorzata: O. Leopold Tempes pierwszy misjonarz górali Beskidu Śląskiego. - Istebna, 2002
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej : suplement. - Cieszyn, 2014, s. 288-289

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa