Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: PUKALSKI JÓZEF ALOJZY 1798 1885


Powrot do wyboru baz

          

Pukalski, Józef Alojzy daty-życia 1798-1885

Ksiądz katolicki, biskup tarnowski. Ur. w Cieszynie. Syn Jana, kuśnierza i Józefy Patricius. Absolwent szkoły trywialnej i gimnazjum katolickiego w Cieszynie. Studia teologiczne w Ołomuńcu (1817-1821). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1821 r. Wikary w Skoczowie, proboszcz w Wilamowicach (1830-1843?). Wicedziekan (1843) i dziekan w Białej (1844-1846), prepozyt w Żywcu (1846), kanonik kapituły tarnowskiej (1851). W l. 1851-1885 biskup tarnowski. Utrzymywał kontakty ze Śląskiem Cieszyńskim, korespondował z Pawłem Stalmachem. Zm. w Tarnowie.
źródło Polski słownik biograficzny. T. 29 / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław [i in.], 1986, s. 354-357
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 2. - Cieszyn, 1995, s. 191-192
źródło Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Patera. - Katowice, 1996, s. 339-340

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa