Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: OPOLSKI MATEUSZ 1780 1850


Powrot do wyboru baz

          

Opolski, Mateusz daty-życia 1780-1850

Ksiądz katolicki, działacz oświatowy. Ur. w Wodzisławiu Śląskim. Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim, teologiczne w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1802 lub 1803 r. Kapelan w Cieszynie (do 1806), proboszcz i dziekan we Frysztacie (1806-1827), proboszcz w Bielsku (1827-1850), generalny wikariusz austriackiej części Diecezji Wrocławskiej (1843-1850). W 1848 r. doprowadził do zaakceptowania przez władze postulatu wprowadzenia polskich podręczników do szkół ludowych na Śląsku Cieszyńskim. W 1845 r. zapoczątkował tworzenie Biblioteki Polskiej Teologów Wrocławskich przy seminarium duchownym w Ołomuńcu, potem w Widnawie. W 1918 r. biblioteka została pzrzeniesiona do Cieszyna i przejęta przez "Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra", a w 1940 r. zniszczona przez Niemców. Twórca funduszu stypendialnego dla polskiej młodzieży. Zm. w Bielsku.
źródło Londzin Józef: Historja Generalnego Wikarjatu w Cieszynie. - Cieszyn, 1926, s. 14-21
źródło Słownik pracowników książki polskiej / [pod. red. Ireny Treichel]. - Warszawa [i in.], 1972, s. 643-644
źródło Polski słownik biograficzny. T. 24 / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław [i in.], 1977, s. 131
źródło O duszę polską : wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w. / [red. katalogu Aleksandra Niesyto]. - Katowice, 1991, s. 104
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 212
źródło Spyra Janusz: Wikariusz generalny ks. dr Mateusz Opolski // Dziedzictwo: dodatek historyczny. - 1997, nr 4, s. 5
źródło Śląski słownik biograficzny. Seria nowa / pod red. Mirosława Fazana i Franciszka Serafina. T. 1. - Katowice, 1999, s. 208-209
źródło Snoch Bogdan: Górnośląski leksykon biograficzny. - Wyd. 2 (uzup. i rozsz.). - Katowice, 2004, s. 246
źródło Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 4 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. - Opole, 2015, s. 189-191
RELACJE-INST Generalny Wikariat Cieszyn relacja wikariusz generalny
RELACJE-INST Parafia Rzymskokatolicka Frysztat relacja proboszcz
RELACJE-INST Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja Bielsko relacja proboszcz

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa