Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: LONDZIN JÓZEF 1862 1929


Powrot do wyboru baz

          

Londzin, Józef daty-życia 1862-1929

Ksiądz katolicki, polski działacz narodowy. Ur. w Zabrzegu (w 1862 r., a nie jak podaje większość publikacji w 1863). Syn Józefa (1836-1906), nauczyciela i Katarzyny Kuboszek. Absolwent gimnazjum w Bielsku. Studia teologiczne w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie w 1889 r. Wikary w Strumieniu, Międzyrzeczu i Cieszynie. Redaktor i wydawca "Gwiazdki Cieszyńskiej" (od 1890). Katecheta w Gimnazjum Polskim w Cieszynie (1895-1907). Prezes Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego (1903-1904). Poseł do parlamentu w Wiedniu (1907-1918). Współtwórca i jeden z prezesów Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Poseł do Sejmu RP (1919-1928), senator RP (od 1928). Burmistrz Cieszyna (1927-1929). Założyciel towarzystwa "Opieka nad Kształcącą się Młodzieżą im. bł. Melchiora Grodzieckiego". Prezes "Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku" (1925-1928) i Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego "Beskid Śląski" w Cieszynie. Założyciel Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1901), z ramienia którego prowadził tzw. Muzeum śląskie. Twórca bibliografii druków wydanych na Śląsku Cieszyńskim. Autor prac z dziejów Kościoła i historii szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Właściciel biblioteki (zniszczonej w czasie II wojny światowej). Zm. w Cieszynie.
źródło Polski słownik biograficzny. T. 17 / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.]. - Wrocław [i in.], 1972, s. 538-540
źródło Słownik pracowników książki polskiej / [pod. red. Ireny Treichel]. - Warszawa [i in.], 1972, s. 523-524
źródło Miękina Leon, Rosner Edmund: Stu pisarzy cieszyńskich : słownik bio- i bibliograficzny // Rocznik Cieszyński. - [R.] 3 (1976), s. 181-182
źródło O duszę polską : wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w. / [red. katalogu Aleksandra Niesyto]. - Katowice, 1991, s. 87
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 178-179
źródło Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce / [kom. red. Ryszard Bender i in.]. [T. 2] : K-P. - Lublin, 1994, s. 90-92
źródło Słownik historyków polskich / [koncepcja i oprac. red. Maria Prosińska-Jackl]. - Warszawa, [cop. 1994], s. 305-306
źródło Biografický slovník Slezska a severní Moravy / věd. red. Milan Myška. Seš. 3. - Opava ; Ostrava, 1995, s. 77-78
źródło Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku / pod red. Mieczysława Patera. - Katowice, 1996, s. 240-242
źródło Ks. Józef Londzin (1862-1929) / pod red. Krzysztofa Nowaka. - Bielsko-Biała, 2002
źródło Snoch Bogdan: Górnośląski leksykon biograficzny. - Wyd. 2 (uzup. i rozsz.). - Katowice, 2004, s. 201
źródło Majewski Piotr: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 3. - Warszawa, 2005, s. 365-366
źródło Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne / pod red. Ewy Fryś-Pietraszkowej [i in.]. T. 2. - Wrocław ; Kraków, 2007, s. 191-193
źródło Zahradnik Stanisław: Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010 : przyczynek do biografii i działalności. - Czeski Cieszyn, 2011, s. 10, 114
źródło Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 1 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. - Opole, 2012, s. 157-159
źródło Słownik biograficzny : Czechowice-Dziedzice, Bronów, Ligota, Zabrzeg / Barbara Pająk [i in.]. T. 1. - Czechowice-Dziedzice, 2014, s. 98-100
RELACJE-OSOB nazwa Londzin, Józef daty-życia 1836-1906 relacja ojciec
RELACJE-INST Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra Cieszyn relacja prezes
RELACJE-INST Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego Cieszyn Zarząd Główny relacja prezes
RELACJE-INST Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Cieszyn Oddział "Beskid Śląski" relacja prezes
RELACJE-INST Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego relacja prezes

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa