Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: LASOTA JAN 1883 1973


Powrot do wyboru baz

          

Lasota, Jan daty-życia 1883-1973

Pastor, urzędnik. Ur. w Bystrzycy. Syn Jana, robotnika huty trzynieckiej i Zuzanny Widenka. Absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie (1904). Studia teologiczne w Wiedniu (1909). Proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworzu (1910-1932 lub 1933). Współzałożyciel licznych polskich narodowych i kulturalno-oświatowych jaworzyńskich organizacji m.in. Macierzy Szkolnej. Inicjator założenia polskiej prywatnej szkoły ludowej w Jaworzu Średnim. Uczestnik prac plebiscytowych (1919). Wójt Jaworza (od 1929). Katecheta w Cieszynie. Redaktor tygodnika "Ewangelik" (1934-1938). W czasie II wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego w Skrochovicach. Po II wojnie światowej ponownie proboszcz parafii w Jaworzu (1945 lub 1950-1961). Zm. w Jaworzu.
źródło Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gimnazyum Polskiego w Cieszynie za Rok Szkolny 1904/1905, s. 16
źródło Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie obecnie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie : wydana z okazji 65. rocznicy założenia szkoły. - Katowice, 1960, s. 146
źródło Kneifel Eduard: Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. - Eging, 1968, s. 120-121
źródło Wantuła Andrzej : Śp. Ksiądz Jan Lasota // Kalendarz Ewangelicki. - 1975, s. 68-71
źródło Broda Jan: Dzieje parafii diecezji cieszyńskiej. - Warszawa, 1978, s. 70
źródło O duszę polską : wystawa historyczna o działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w. / [red. katalogu Aleksandra Niesyto]. - Katowice, 1991, s. 82
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 173-174
źródło Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 2 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. - Opole, 2013, s. 243-244
RELACJE-INST Parafia Ewangelicko-Augsburska Jaworze relacja proboszcz

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa