Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: KUNICKI RYSZARD 1873 1960


Powrot do wyboru baz

          

Kunicki, Ryszard daty-życia 1873-1960 kryptonim R. K-cki pseudonim Lubelski, Cezary

Lekarz, działacz polityczny. Ur. w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Syn Czesława, lekarza i Heleny Popejko. Ojciec Stanisława i Adama, lekarzy. Absolwent Gimnazjum Klasycznego nr 3 w Warszawie (1892), studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Skazany na zesłanie do guberni symbirskiej za działalność niepodległościową (1894), studia dokończył w Krakowie (1899). Po studiach osiadł na Śląsku Cieszyńskim (1899). Mieszkał m.in. w Łazach, Morawskiej Ostrawie (1901) i Frysztacie (od 1902). Członek Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Siła" (przewodniczący Zarządu Głównego), Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, Rady Nadzorczej Banku Rolniczego we Frysztacie i krakowskiego oddziału Uniwersytetu Ludowego. Poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907-1911). W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Od 1917 r. lekarz w szpitalu wojskowym w Cieszynie. Członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przewodniczący Głównego Komitetu Plebiscytowego (od 1919). W 1920 r. wybrany do naczelnych władz Polskiej Partii Socjalistycznej. Wydawca "Robotnika Śląskiego" (1909-1911). Poseł do sejmu RP (1919-1922). W 1920 r. opuścił Śląsk, działał w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Pracował jako lekarz i społecznik. Autor licznych prac z zakresu medycyny. Zm. w Warszawie.
źródło Czy wiesz kto to jest? / pod ogólną red. Stanisława Łozy. - Warszawa, 1938, s. 399-400
źródło Polski słownik biograficzny. T. 16 / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.]. - Wrocław [i in.], 1971, s. 192-194
źródło Śląski słownik biograficzny / pod red. Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego. T. 1. - Katowice, 1977, s. 143-145
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 172
źródło Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska / red. nauk. Alfred Puzio. T. 2. - Katowice, 1995, s. 142-143
źródło Biografický slovník Slezska a severní Moravy / věd. red. Milan Myška. Seš. 4. - Opava ; Ostrava, 1995, s. 75-77
źródło Cygan Wiktor Krzysztof: Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich. T. 1. - Warszawa, 1992, s. 57-59
źródło Snoch Bogdan: Górnośląski leksykon biograficzny. - Wyd. 2 (uzup. i rozsz.). - Katowice, 2004, s. 191-192
źródło Majewski Piotr: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 3. - Warszawa, 2005, s. 275-277
źródło Zahradnik Stanisław: Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010 : przyczynek do biografii i działalności. - Czeski Cieszyn, 2011, s. 10, 105
źródło Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 1 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. - Opole, 2012, s. 147-149
RELACJE-OSOB nazwa Kunicki, Stanisław daty-życia 1901-1975 relacja syn
RELACJE-OSOB nazwa Kunicki, Adam daty-życia 1903-1989 relacja syn
RELACJE-INST Główny Komitet Plebiscytowy relacja przewodniczący
RELACJE-INST Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic "Siła" Cieszyn Zarząd Główny relacja przewodniczący

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa