Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: CIENCIALA JIRI


Powrot do wyboru baz

          

Cienciała, Jerzy daty-życia 1950-

Inżynier hutnik. Ur. w Wędryni. Absolwent Vysoké školy bánské w Ostrawie. Dyrektor generalny Huty w Trzyńcu (od 1997). Przewodniczący zarządu tego przedsiębiorstwa. Prezes Czesko-Polskiej Izby Gospodarczej. Wybrany Menedżerem Roku 2008 Republiki Czeskiej.
źródło Hauerová Stanislava, Wawrzacz Jiří: 160 let železáren v Třinci. - Třinec, 1999, s. 128
źródło Seminář 170 let Třineckých železáren / [red. i układ graf. Roman Suchanek]. - Czeski Cieszyn ; Trzyniec, 2009, s. 14
źródło Majer Petr: Česká republika má vlast - můj domov : kniha rozhovorů se známými i neznámými lidmi o hrdosti na svou zem. - Praha, 2014, s. 122-123
RELACJE-INST Třinecké železárny Trzyniec relacja dyrektor

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa