Baza: Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego

Indeks: osoby

Szukasz: CHOBOT EMANUEL 1881 1944


Powrot do wyboru baz

          

Chobot, Emanuel daty-życia 1881-1944

Górnik, działacz robotniczy. Ur. w Orłowej. Syn Józefa, chłopa i robotnika, i Barbary Uher. Absolwent szkoły ludowej w Orłowej. Górnik w Łazach (1895-1898) i w Orłowej (1898-1907). Działacz zawodowej organizacji górniczej "Prokop" i "Unii Górników dla Moraw, Śląska i Galicji", przekształconej w "Unię Górników w Austrii". Kierował oddziałem Związku Metalowców w Trzyńcu (1908-1913) i Robotniczym Stowarzyszeniem Spożywczo-Oszczędnościowym w Trzyńcu. Przewodniczący Stowarzyszenia "Dom Robotniczy" w Trzyńcu (1908-1920). Zastępca przewodniczącego Powiatowej Kasy Chorych w Cieszynie (ok. 1910-1912). Kierownik oddziału wiedeńskiej hurtowni austriackiej spółdzielni spożywców w Polskiej Ostrawie (od 1912). W czasie I wojny światowej przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Robotników i Robotnic "Siła". Członek Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w Czechosłowacji. Poseł do Parlamentu w Pradze (1929-1935). Członek Rady Organizacyjnej Polaków z Zagranicy w Warszawie. Po 1920 r. na czele Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywczych na Śląsku. Kierownik Domu Polskiego w Morawskiej Ostrawie. Wydawca "Głosu Robotniczego" i redaktor "Przeglądu Współdzielczego". Zm. w Morawskiej Ostrawie.
źródło Steffek Antoni: Na pamiątkę Jubileuszu 20-letniego Stowarzyszenia "Dom Robotniczy" w Trzyńcu 1908-1928. - Trzyniec, [1928], s. 14, 16
źródło Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego / [red. nacz. Feliks Tych]. T. 1. - Warszawa, 1978, s. 310-311
źródło Śląski słownik biograficzny / pod red. Jana Kantyki i Władysława Zielińskiego. T. 3. - Katowice, 1981, s. 58-62
źródło Jasiński Zenon: Mały leksykon nadolziański. - Opole, 1990, s. 20
źródło Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T. 1. - Cieszyn, 1993, s. 62-63
źródło Biografický slovník Slezska a severní Moravy / věd. red. Milan Myška. Seš. 7. - Ostrava, 1996, s. 47-48
źródło Snoch Bogdan: Górnośląski leksykon biograficzny. - Wyd. 2 (uzup. i rozsz.). - Katowice, 2004, s. 53
źródło Zahradnik Stanisław: Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010 : przyczynek do biografii i działalności. - Czeski Cieszyn, 2011, s. 24-25, 102
źródło Leksykon Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. T. 2 / red. nauk. Zenon Jasiński, Bogdan Cimała. - Opole, 2013, s. 40-42
RELACJE-INST Związek Metalowców Trzyniec relacja przewodniczący
RELACJE-INST Robotnicze Stowarzyszenie Spożywcze i Oszczędnościowe Cieszyn Oddział Trzyniec relacja przewodniczący
RELACJE-INST Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic "Siła" Cieszyn Zarząd Główny relacja przewodniczący
RELACJE-INST Dom Polski Ostrawa relacja prezes
RELACJE-INST Stowarzyszenie "Dom Robotniczy" Trzyniec relacja przewodniczący

Program MAKWWW, wersja 1.41 z dnia 03.07.2009 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Książnica Cieszyńska
Zakład Technologii Informatycznych 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa